Sirrozun geriye inkisafi

Sirrozun geriyə inkişafı
Aparılmış eksperimentlərdə sirroz inkişaf etmiş xəstələrdə virus əleyhinə müalicədən sonra sirrozda geriləmə halları müşahidə edilmişdir. Çalışmalar 38 xəstə üzərində aparılmışdır. Onlardan 15-ində fibroz dərəcəsi F4 səviyyəsində qalmış, 14 xəstədə F3, 7 xəstədə F2 və 2 xəstədə F1 səviyyəsinə düşmüşdür. Bu çalışmalar sübut edir ki, virus əleyhinə müalicədən sonra qaraciyər özünü bərpa edə bilir.

Popüler Yayınlar